җәфа


җәфа
1. Газап, авырлык, кыенлык 2. күч. Золым, изү 3. күч. Авырлык китерүче, имгәк (кешегә карата). ҖӘФА ИТҮ (КЫЛУ, САЛУ)

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.